Prekių krepšelis

Terpentino aliejus (iš spygliuočių sakų), 225 g

Terpentino aliejus (iš spygliuočių sakų), 225 g
Laikinai Nėra
Prekės išvaizda gali skirtis nuo matomos nuotraukoje.
Terpentino aliejus (iš spygliuočių sakų), 225 g
  • Prekės kiekis: Laikinai Nėra
  • Kiekis: 225 g
  • Kilmės šalis: Rusija
  • Gamintojas: Tikhvinskaya
  • Prekės ženklas: Zhivichnyj
  • EAN: 4606471457006
  • Prekės kodas: 0911
7.99 €
Be PVM: 6.60 €

EB Nr. (232-350-7)

Terpentino (Terebinthina) aliejus (iš spygliuočių sakų)

Sudėtyje yra alfa ir beta-pineno. Turintis dirginančių ir antiseptinių savybių.

Naudojamas patalpoms dezinfekuoti, vabzdžių atbaidymui.

Atsargumo įspėjimai: PAVOJINGA. Degus skystis ir garai. Kenksminga prarijus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga susilietus su oda. Kenksminga įkvėpus. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Sukelia smarkų akių dirginimą. Toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Nerūkyti. Mūvėti apsaugines pirštines, dėvėti apsauginius drabužius, naudoti akių apsaugos priemones. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

Prarijus: nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją, NESKATINTI vėmimo. Turinį/talpyklą šalinti pagal vietinius/regioninius reikalavimus.

Laikymo sąlygos: laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos, karštų paviršių. Laikyti užrakintą. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.

Galiojimas: galiojimo laikas neribojamas.

Grynasis kiekis: 225 g

Importuotojas: UAB „Baltkos“, Smėlynės g. 112, Panevėžys, Lietuva.

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis